Links

Phản hồi

Có vấn đề gì không nào?
Nếu bạn đang có vấn đề gì với bot, báo cáo lỗi hay chỉ đơn giản là đòi đập mặt admin thì ấn vào link này nhé. :3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegHMXRw9KILXaTxfNb3SkbByksPzP6AJmXQcCnsShugenARg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link